ISHØJ DEMOKRATERNE

NYT NAVN – SAMME VÆRDIER

Ved kommunalvalget i 2022 fik Annelise Madsen en solid plads i byrådet med Liste M. Nu har vi skiftet navnet på den politiske lokalliste som fremover vil hedde Ishøj Demokraterne – og det er der flere grunde til, selvom det politiske arbejde og kerneværdierne vil forblive som før.

Blandt andet er der brug for en stærk opposition i byrådet, for det står grelt til med demokratiet i kommunens topledelse:

“Helt kort, så har demokratiet ikke fået bedre vilkår siden kommunalvalget – tværtimod. Jeg hører desværre fra flere og flere at magten centraliseres på utroligt få hænder, og at der i stigende grad mangler evner og lyst til at møde borgerne empatisk. Der er ganske enkelt rigtig mange borgere og ansatte i kommunen, der kommer i klemme. Ligesom med sagen omkring handicapordningerne, som Sydkysten har skrevet en del om de sidste uger. Det er en alvorlig situation at stå i som kommune, og der er brug for en vågen opposition til at forholde de ansvarlige til borgernes virkelighed”
Sådan sagde Annelise Madsen i artikel hos Sydkysten.dk juli 2022.

Læs hele artiklen om navneskiftet her

Lokallisten blev stiftet i september måned 2021 med Annelise Madsen som spidskandidat. Ved kommalvalget i 2021 stillede der fire øvrige kandidater op. Læs mere i Sydkystens artikel fra efteråret 2021 her

POLITISK PROGRAM

Vi skal generelt prioritere og bruge pengene smartest, så der er råd til den kernevelfærd, som vi borgere har betalt for. Der skal vi ikke skele til partifarver eller gammel historik, men samarbejde bredt og godt i byrådet.

MERE DEMOKRATI
Ishøj Demokraterne har ikke et klassisk partiprogram med færdige løsninger på alt.
Vi ønsker nemlig ikke at trække færdige løsninger ned over borgere og fagpersonale. Efter vores mening findes de bedste løsninger oftest, hvis vi giver ordet til dem, der har fagligheden og oplevelserne i deres dagligdag.

Med udgangspunkt i værdierne, vil vi fra sag til sag i samarbejde og ved at lytte til andre med erfaring indenfor de enkelte områder, finde de bedst mulige løsninger for vores kommune.
En af de politiske kæpheste er nemlig at mindske den bureaukratisering vi har set overalt i vores samfund de sidste årtier, også kaldet new public management.

Vi vil en retning med langt mere transparens og dialog mellem forvaltningen, politikere og borgere og med langt større borgerindflydelse. Vi skal som borgere inviteres ind tidligere i beslutningsprocesserne, og klædes grundigt på, til at kunne være med til at træffe beslutninger for kommunen.

MERE OMSORG
Mere omsorg handler for os om at sikre de svageste i samfundet den fornødne menneskelige kontakt, pleje og forståelse for den enkeltes situation, for at trives og ikke bare overleve. Det gælder alle der er afhængige af hjælp fra fællesskabet. Det er det vi forventer at blive mødt med efter et arbejdsliv, hvor enhver yder sit bedste efter omstændigheder og evner.

I 2019 beskar vores Social og Sundhedsudvalg i bemandingen på Kærbo fra 1,4 til 1,3 ansat pr. bolig i plejeboligerne og fra 1,56 til 1,3 på omsorgspladserne (Dette og de umiddelbare konsekvenser heraf, kan læses her: https://ishoj.dk/borger/demokrati/dagsordener-og-referater/social–og-sundhedsudvalget-13-05-2019/ i referatet af Social- og Sundhedsudvalgets møde 13/5 2019, punkt 60).

Det lyder ikke af meget som tal, men det kunne i den grad mærkes af både personale, beboere og pårørende. Vi vil kæmpe for, at vi igen får normeringer på ældreområdet, vi kan være bekendt. Vi kan ikke blive ved at strække samme budget til flere og flere ældre. Der skal tilføres de midler der er brug for.

MERE GRØN OMSTILLING
Det er vigtigt at vi får bevaret de ting ved Ishøj, som vi holder så meget af. Det gælder bl.a. de grønne åndehuller i vores bebyggelser, de helt unikke landsbyer og vores fantastiske strandområde.

Vi skal passe på vores naturområder, så de fortsat er tilgængelige for alle. Ishøj Demokraterne er ikke interesserede i, at kommunen vokser i antal borgere for enhver pris. Vi ønsker, at Ishøj bliver en kommune, der er frontløbere på den grønne omstilling. Eksempelvis ved at anlægge en eldrevet minibus-løsning, både på langs af vores kommune og som shuttlebusser i byområderne. Efter vores mening, har vi et stort ansvar at løfte nu på klimafronten for de fremtidige generationer, og det vil vi fortsat gerne stå i spidsen for.

MERE LOKALT LIV
Ishøj er vokset fra tre landsbyer og et strandområde til en blomstrende by i Køge bugt, hvor ambitionen engang var, at byen ikke blot skulle være en sovende forstads kommune til København, men rumme spændende aktiviteter og tilbud selv. Såsom bycenteret, den åbne strandpark, stærke gymnasiale- og tekniske uddannelser og et rigt kultur- og erhvervsliv. Nogle af disse ting har dog været under pres de seneste år, og det er desværre en tendens, der ser ud til at fortsætte, hvis man ser på den prioritering der er lavet af et flertal i byrådet i øjeblikket.

Annelise Madsen har som medlem af bestyrelserne i Centerforeningen Ishøj Bycenter og Ishøj Erhvervsforening længe arbejdet for at styrke erhvervslivets rammer i Ishøj, så vi fortsat har en lang række jobs lokalt. Det arbejde fortsætter hun med fremover.

ANNELISE MADSEN OM SKIFTET FRA S

”Jeg har talt med mange, der savner nogle af de værdier, som de synes Ishøj kommune stod for engang. De savner det levende bycenter, bedre og mere omsorgsfulde sagsbehandlinger og flere ambitioner på det grønne område.

Og så er især mange frustrerede og kede af, hvad der bydes deres kære på plejehjemmene, som konsekvens af besparelser på området.

Det er nogle af de ting, som ligger mit hjerte nært, og som jeg og Ishøj Demokraterne vil kæmpe for at lave om på.”

Fakta om spidskandidaten

Spidskandidaten for Ishøj Demokraterne er Annelise Madsen. Hun har siddet i Ishøj byråd siden 2013, er datter af tidligere borgmester i Ishøj, Per Madsen og Else Madsen, og er født og opvokset i Ishøj. Hendes barndomshjem var fyldt med politik og værdier som næstekærlighed og omsorg for de, der har mindst.

  • Født 1963
  • Har fem børn i alderen 23 til 35 år
  • Selvstændig med egen psykoterapeutisk klinik
  • Tidligere selvstændig med IT-virksomhed
  • Medlem af Ishøj Erhvervsforenings bestyrelse
  • Medlem af byrådet i Ishøj siden 2013
  • Medlem af Økonomi- og Planudvalget
  • Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
  • Medlem af Handicaprådet

Annelise på tryk

Læs udvalgte artikler bragt om Annelise Madsen:

https://www.tv2lorry.dk/ishoej/gik-efter-borgmesterpost-nu-melder-hun-sig-ud-i-protest-mod-magtfuldkommen-ledelse

https://sn.dk/Sydkysten/Annelise-Madsen-vil-ikke-skrive-under-Dropper-kandidatur/artikel/1448036

https://sn.dk/…/Annelise-Madsen-vil-v…

Annelise i TV

TV Ishøj har lavet tre udsendelser om Annelises 100 første dage I byrådet. De kan ses herunder: